Kućni prečišćivači

Naše telo se sastoji od 50-70% vode, ona je odgovorna za zdravlje našeg organizma jer voda je osnovni rastvarač za metaboličke procese, reguliše telesnu temperaturu, odstranjuje otrove iz našeg organizma itd.  Mi nudimo sisteme sa reverznom osmozom koja je trenutno jedna od najsavršenijih sistema, membrana koja se nalazi u našim aparatima propušta samo molekule vode i zadržava sve ostale bakterije i viruse kao i organske i neorganske elemente koji se nalaze u vodi.

Pogledajte ponudu naših aparata na LINK